Efficiënter en sneller werken? Met de nieuwe generatie centraaldozen van Attema voor rachel- en metal stud plafonds bespaart u veel tijd. Lees meer ...

Met de locatie Davidshof beschikt het St. Pieters en Bloklands Gasthuis over een fraai wooncomplex in het centrum van Amersfoort.
Op dit moment vindt een grootscheepse renovatie plaats.

Het monumentale pand wordt heringericht; er komen groepswoningen voor ouderen met dementie en appartementen voor ouderen die lichamelijke zorg nodig hebben. In het renovatieproject tekent Croon Elektrotechniek voor de e-installatie.

Voorman Bas Duynstee vertelt hoe de brandwerende centraaldozen van Attema hieraan een praktische bijdrage leveren. Lees meer...
Over de nieuwe centraaldozen kunnen we u van alles vertellen. Maar u kunt veel beter zelf zien hoe handig ze zijn. Bekijk meteen de demonstratiefilm!